Opleidingen/competenties:

Opleidingen/competenties:

Diploma Juridisch Medewerker Personeel en Arbeid, niveau KSB Niveau 4, ROC van Twente
 Diploma Opleiding Hogere Onderofficiers Vorming (HOOV), opleidingscentrum Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn
 Diploma Middelbaar Beroepsonderwijs "Bedrijfsorganisatie Middle Management" bij de Hogeschool te Enschede.

Cursussen:

2010: Rechtspositie voor P&O adviseurs bij de HRM Academie van het Ministerie van Defensie

2010: Medewerker Informatie Centrum pijler 2. Dienstencentrum Human Resources vraagbaak voor Defensiemedewerkers (DC  HR)

2009: BLS/AED hulpverlener cursus

2009: Medewerker Informatie Centrum pijler 1 (DIDO). (DC HR)

2009: Medezeggenschap (Ondernemingsraad).

2007: Module Acquisitie RID (MAR-cursus) AIVD te Leidschedam/Ede.

2006: Basiscursus AIVD te Leidschendam.

2006: Cursus Recherche Basis Systeem (RBS)

2005: Basisopleiding Peoplesoft. (Personeelssysteem)

2004: Vervolgopleiding Excel.

2003: Basisopleiding ACCES.

2001: cursus Planner Operationeel Planning & Registratie Systeem (RostarFlex).

2001: Cursus “Training Werk- en rusttijden in de Defensiepraktijk” van Centrum Arbeidsverhoudingen.

2001:  Cursus MS EXCEL 97 control-format BB Kmar.

2000:  Basismodule Medezeggenschap Defensie.

1999:  Cursussen basistraining Windows, Word, Outlook en Excel van Kelly Opleidingen te Den Haag.

1998:  Diploma bedrijfshulpverlening Nederlands Bureau Brandweerexamens. Diploma Reanimatie Nederlandse Hartstichting

1996:  Getuigschrift module "documenten" van de Opleiding Vreemdelingenpolitie aan het landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie te Lochem.

Getuigschrift Grensoverschrijdende Politionele Samenwerking te Bad Iburg (D).

1995:  Module toelating en toezicht van de Vreemdelingendienst, regiopolitie Twente.

1994:  Basiscursus ARBO aan het instituut Overcinge de Klencke te Oosterhesselen.

1993:  Cursus Vreemdelingenrecht van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst van het Ministerie van Justitie.

1992:  Cursus outdoor-managementtraining bij “Hiking Adventure”, centrum voor outdoor-training te Lochem.

1986:  Basisdiploma beveiligingsbeambte  van de stichting vakopleiding voor de particuliere beveiligingsorganisaties.


 Voor nadere inlichtingen, behoefte analyse en/of offerte:


 Leo Blokhuis
 E: leo@blokhuis.de 
 T: +31622503993